torstai 19. joulukuuta 2013

Videoita kartion tilavuuden määrittämisestä (9.lk)


Kokeilin nyt ensimmäistä kertaa käyttää videoiden tekemistä opetusmenetelmänä matematiikassa. Oppilaat tekivät pareittain opetusvideot kartion tilavuuden kaavan selvittämisestä kartioiden ja lieriöiden muotoisten muoviastioiden sekä veden avulla. Kaava ei ollut oppilaille entuudestaan tuttu, joten tutkimus oli mielekäs  tehdä. Ensin parit valitsivat testattavat astiat ja ottivat isoon astiaan vettä. Sitten toinen oppilaista täytti kartiota vedellä ja tyhjensi sitä vastaavaan lieriöön ja toinen parista videokuvasi kokeen. Tutkimuksen tuloksen he muotoilivat matemaattiseksi kaavaksi, kirjoittivat sen MathPad - ohjelman avulla ja tallensivat kuvana. Lopuksi he yhdistivät videon, kaavan sekä suusanallisen selityksen ExplainEverything - ohjelmalla. Ja kirsikkana kakun päällä, videot palautettiin opettajalle Showbie - ohjelmaa käyttäen.
Tutkimuksessa käytetyt esineet
MathPad muuttaa käsinkirjoitetut kaavat koneella kirjoitetuksi
Pitkästä aikaa kaikki toimi kuten pitääkin. Videot onnistuivat, kaavan kirjoittaminen sujui helposti, ääniselosteet ja jopa työn palautus toimivat kuten pitääkin. Oppilaat tykkäsivät kuvata videoita ja kiinnittivät oleellisiin asioihin huomiota kuten  "hei muista laskea äänen montako kertaa pistät sitä vettä". Kaavan tekeminen MathPadillä oli todella helppoa: ohjelma tunnistaa vapaalla kädellä kirjoitetut kaavat ja muuntaa ne koneella kirjoitetuiksi. Ja koska ExplainEverything oli jo suurimmalle osalle oppilaista tuttu fysiikan tunneilta, senkin käyttö sujui ilman suuria tunteita. Tähän työmenetelmään oli jo selvästi totuttu. Videoiden lataaminen Showbie - ohjelmaan sujui nopeasti, toki videon laatu näytti hieman heikentyvän mutta oli silti tällaisiin pieniin tehtäviin täysin riittävä. Videoista on nyt sekin hyöty, että ne oppilaat jotka olivat pois tunnilta näkevät mitä on tehty. Tästä on hyvä jatkaa joulun jälkeen.Valmis ExplainEverything - video Showbie ohjelmassa  sunnuntai 8. joulukuuta 2013

Uusia ohjelmia iPad - salkkuun

Alakoulun iPad - salkkuun on lisätty ohjelmia eri matematiikan osa-alueista: murtoluvut, allekkain kertominen, jakokulma, symmetria, pinta-alat, kello, kulmien asteluvut jne.


Yläkoulun salkut saivat puolestaan seuraavat ohjelmat:


Linkki ohjelmalistaan

Matematiikan ohjelmia alkoi olla jo niin paljon, että katsoin parhaaksi jakaa ne aihepiireittäin. Koska osa ohjelmista käy sekä ylä- että alakoululaisille ylläpidän ainakin toistaiseksi vain yhtä listaa vaikka alakoulun ohjelmapaketti eroaakin jo nyt merkittävästi yläkoulun paketista.


Orgaanisen kemian opiskelua sMoleBuilderilla (8.lk)

Tänäkin vuonna olemme käyttäneet runsaasti iPadejä orgaanisen kemian opiskelussa. Oppilaat ovat piirtäneet sMoleBuilder-ohjelmalla hiilivetyjä, alkoholeja, karboksyylihappoja sekä estereitä. Esterin valmistuksen yhteydessä pyysin heitä ensin piirtämään lähtöaineet. Sitten poistimme vetyjä ja hapen ja yhdistimme aineet esterimolekyyliksi. Tässä vaiheessa ongelmaksi muodostui se, että joillakin oppilailla sidosviiva jäi turhan pitkäksi ja molekyyli näytti melko oudolta. Yksi oppilas keksi kuitenkin tavan tuoda alkoholimolekyyli lähemmäs karboksyylihappoa. "Cursor Tool":lla (nuoli) valitaan toisiinsa liittyvät atomit, valitaan välimatkansäätötyökalu ja asetetaan uusi välimatka. Näin atomit saa liikkumaan toistensa lähelle. Lopuksi painetaan vielä nappia, joka muotoilee molekyylin luonnolliseen muotoon. Näin saimme hienot kuvat lähtöaineista sekä reaktiotuotteista työselostukseen.Pyörähdyskappaleiden tilavuuksia GeoSweepillä (9.lk)

Olemme 9.-luokkalaisten kanssa laskeneet särmiöiden sekä lieriöiden tilavuuksia. Nyt kokeilimme määrittää sellaisten kappaleiden tilavuutta, joille ei löydy yksinkertaista laskukaavaa. Apuna käytimme GeoSweep-ohjelmaa. Ohjelmalla voidaan luoda kolmiulotteisia pyörähdyskuvia piirtämällä puolikas kappaleen leikkauskuvasta. Ohjelma laskee syntyneen kappaleen tilavuuden. Tarkoitus oli verrata iPadillä saatua tulosta esineen massan ja tiheyden avulla laskettuun arvoon.

GeoSweep:in 2D ja 3D kuvat
Ohje työn suorittamiseen

Tässä tutkittavat esineet
Tunnin verran yritimme ohjelmaa käyttää eikä se toiminut kovin luotettavasti (käytimme iPad2 32GB laitteita). Ohjelma jumiutui usein ja se oli uudelleen käynnistettävä monta kertaa. Pisteiden siirtäminen ei myöskään toiminut kovin hyvin. Noin puolet pareista sai jonkinlaisen kuvan tehtyä, tosin ei välttämättä kovin oikeassa mittakaavassa. Kun itse kokeilin ohjelmaa, käytössäni oli iPad4 laite, ja ohjelma tuntui toimivan ihan hyvin. Saattaa olla, että kohtaamamme ongelmat johtuvat siitä, että iPad2 - laitteet eivät jaksa pyörittää tätä ohjelmaa tai GeoSweepiä ei ole testattu iPad2:lla enää ja siksi tähän versioon on jäänyt jotain bugeja... Oli miten oli, ohjelmassa on potentiaalia ja sen avulla tosiaankin voisi oppia miten pyörähdyskappaleet syntyvät. Täytyy seuraavalla kerralla muistaa ottaa uudemmat pädit käyttöön...

perjantai 29. marraskuuta 2013

Äidinkielen sijamuotoja BitsboardPro:lla (6.lk)

Teimme tänään kuudennen luokan kanssa sijamuotopelit BitsboardPro - ohjelmalla. Oppilaat valitsivat pareittain yhden sanan (osalle pareista annettiin tehtäväksi valita substantiivi, osalle pronomini ja osalle adjektiivi). Sana piti taivuttaa kirjan ohjeen mukaan yhteentoista eri sijamuotoon. Tämä tehtiin Keynotella eli Keynoten kansidiaan kirjoitettiin ko. sana, asetettiin dia näkymään koko ruudun kokoisena ("play"-nappi) ja otettiin ruudunkaappauskuva (kotinäppäin + virtanäppäin yhtäaikaa). Sama toistettiin kaikille sijamuodoille.  Nämä "sanakuvat" vietiin BitsboardPro - ohjelmaan, jossa sanoihin yhdistettiin oikea sijamuoto eli tehtiin ns. "korttipakka". BitsboardPro - ohjelma generoi automaattisesti näistä korteista erilaisia pelejä: yhdistä oikea, valitse oikea vaihtoehto, oikein / väärin jne. Kun pelit olivat valmiina, parit ensin testipelasivat omaa peliään ja sitten kun totesivat sen toimivaksi vaihtoivat iPadejä muiden parien kanssa ja pelasivat muidenkin pelejä.

Kortti BitsboardPro:ssa. Sana "kissana"on tehty Keynotella ja tallennettu kuvana.
Pelit onnistuivat hyvin ja sijamuotojen oppimistakin tuntui tapahtuvan. Toki muutamia teknisiä ongelmia tuli vastaan. Ensimmäinen ongelma oli se, että teksteistä tuli aluksi liian isoja, eivätkä sanat mahtuneet kokonaan näkyviin BitsboardPro:n korteissa. Koska moni pari oli jo ehtinyt tallentamaan kaikki sanat kuvina, pienensimme sanakuvat ottamalla ne uudelleen Keynoteen sisään, hinaamalla kuvaa pienemmäksi ja tallentamalla uuden ruudunkaappauskuvan. Lisäksi joissain tilanteissa vaikka sana olisikin mahtunut korttiin se tuli liikaa oikealle ja sanan loppu jäi pois. Oppilaat keksivät itse korjata tämän painamalla kuvanlisäysvaiheessa "Edit" - nappia ja siirtämällä kuvaa vasemmalle. Yksi pari joutui kuitenkin luopumaan "kaivinkone" - sanastaan tuskastuttuaan sen pituuteen. Lopulta kaikki parit saivat sanansa näkymään kokonaisuudessaan. Ilmeisesti tämä ongelma on ohjelmointivirhe, joka on jo korjattukin BitsboardPro:n  uusimmassa päivityksessä, koska tätä em. ongelmaa en saa toistettua omalla iPadilläni, jossa tuo uusin päivitys on...
BitsboardPro generoi korteista pelejä
Työskentelytapa tuntui yleisesti ottaen toimivalta, koska ensimmäinen vaihe tehtiin kirjaa apuna käyttäen (tärkeää, koska sijamuodot eivät olleet vielä hanskassa). Toinen vaihe, eli pelaaminen, tehtiin ilman kirjaa. Samalla kun ryhmät pelasivat toistensa tekemiä pelejä myös itse pelikortit tuli tarkistettua. Ja homma toimi kuten pitääkin, pelaamisen keskellä löytyi ainakin yksi virheellinen kortti, ja pienen keskustelun jälkeen selvisi myös missä oli mennyt vikaan ja peli saatiin korjattua ja takaisin pelattavaksi. Ongelmaksi osoittautui se, että kirjan partitiiviesimerkkiä "harrastusta" oli käytetty sanaan "kauppa" ajattelematta että "kaupasta" ei olekaan ko. sanan partiviivi). Nyt alakoulun iPadeissä on 10 erilaista sijamuotopeliä valmiina pelattavaksi!

torstai 21. marraskuuta 2013

Fysiikan työselostuksia iPadeillä osa 2 (9.lk)

Jatkoimme menestyksekästä videotyöselostusten tekemistä 9.-luokkalaisten kanssa ExplainEveryting - ohjelmalla. Nyt aiheena oli sähkösoittokello. Oppilaat tekivät kytkennät ja työselostukset pareittain. Kytkennästä otettiin iPadillä valokuva  ja toimivasta kellosta videonpätkä. ExplainEverything - ohjelman käyttö sujui jo todella hyvin, ensimmäiselle dialle laitettiin laitteiston kuva ja osien nimet ja toiselle dialle video kellon toiminnasta. Ääniraidan puhuminen sujui jo paljon jouhevammin, parit puhuivat vuorotellen ja selittivät laitteiston toimintaperiaatteen. Videonkin sai mukaan äänitykseen, kun tajusi painaa "play" - nappia äänityksen aikana. Useampi pari rohkaistui myös käyttämään kynää ja nuolikuvioita selostuksensa aikana. Nopeimmat tekivät jutun tunnissa ja hitaimmatkin saivat videonsa valmiiksi kaksoistunnin aikana.


ExplainEveryting:llä voi lisätä kuvaan tekstiä
Videon voi myös upottaa mukaan
Videotyöselostusten tekeminen tuntuu sopivan hyvin fysiikan opiskelemiseen. Näin työskenneltäessä parin kanssa tulee väistämättä keskusteltua tutkittavasta ilmiöstä: mitä sanotaan ja kumpi sanoo. Kyseinen asia on lisäksi ymmärrettävä niin hyvin, että selityksen voi sujuvasti nauhottaa. Voisi kuvitella, että tämä on ainakin parempi tapa oppia asia kuin taululta vihkoon kopioiminen...

Loppuajan videoimme sähkömoottoreita ja generaattoreita. Jokainen pari editoi videotaan iMoviella sen verran, että sai siihen alkutekstin. Tunnin lopuksi siirsin videot USB-johdolla PC:lle ja sieltä oppilaiden blogeihin.

Tasavirtamoottorin malli

keskiviikko 20. marraskuuta 2013

Kertolaskuja iPadeillä (2.lk)

Tänään laskimme hurjan määrän kertolaskuja 2. luokan oppilaiden kanssa. Kahden tunnin aikana ehdimme käyttää kuutta iPadin kertotauluohjelmaa. Ryhmässä oli 11 oppilasta mutta meillä oli käytössä vain 9 iPadiä, joten vuorottelimme niin, että kaksi paria pelasi yhdellä iPadillä ja muut pelasivat yksin ja sitten vaihdoimme. Yhtä peliä pelattiin siis keskimäärin n. 10-15 min. Ryhmä oli opetellut 2:n, 5:n ja 10:n kertotaulut, joten näitä pyrimme nyt harjoittelemaan.

Ensimmäisellä tunnilla aloitimme pelaamalla 10monkeys Multiplication peliä eli "apinapeliä". Se toimi oikein hyvin, koska siinä saattoi valita juuri sen kertotaulun mitä halusi harjoitella. Laskemalla riittävästi laskuja oikein sai vapautettua pikkuapinan. Pelissä jokaisen kertotaulun vankina on yksi apina. Oikea vastaus laskuun piti löytää poukkoilevien pallojen seasta. Joskus oikeita vastauksia oli kahdessa tai useammassakin pallossa.


Pareittain pelattava peli oli MathRacing eli "autopeli". Siinä iPad oli pöydällä kuin pelilauta ja pelaajat sen eri puolilla vastaamassa omiin kysymyksiinä. Kun laskuun löysi oikean vastuksen, oma auto nytkähti pienen matkan eteenpäin. Tässä ohjelmassa ei pystynyt valitsemaan tiettyä kertotaulua harjoiteltavaksi mutta "Easy" - taso toimi aika hyvin. Vaikka ohjelma kyseli aina välillä laskuja kuten 3 x 3, 3 x 4 tai 4 x 4, oppilaat selvisivät näistäkin muuttamalla laskut yhteenlaskuiksi ja päättelemällä vastauksen sitä kautta. Tämä toki vaati hieman opettajan apua.

Kolmantena pelinä pelasimme QuickMath:ia eli "juoksupeliä". Tässäkään pelissä ei voinut valita tiettyä kertotaulua harjoiteltavaksi mutta "Beginner" - taso tuntui toimivalta. Osalla oppilaista oli pieniä alkuvaikeuksia kirjoittaa numerot ohjelman toivomalla tavalla mutta sekin korjaantui pienellä harjoituksella. Peli tuntui sujuvan hyvin ja se oli armollinen hitaammillekin, eli siinä voi rauhassa miettiä vastausta eikä tikittävä kello, putoavat palikat tai muut elementit räjähtele silmille.

Välitunnin jälkeen jatkoimme Matikka Kunkku - pelin Junior version parissa. Tässä pelissä on monta osiota, joissa on tehtäviä matematiikan eri osa-alueista. Valitsimme kertotaulut ja peli lähti mukavasti liikkeelle kahden kertotaulusta ja palloista. Tämän jälkeen tarkasteltiin jo noppia sekä tomaatteja purkeissa. Peli tuntui hyvältä sen tarjoaman konkretian takia. Peli vaikeuttuu kaiken aikaa (koko ajan siirrytään ylemmälle tasolle), mikä on toisaalta hyvä, mutta joillakin oppilailla seinä tuli vastaan tunnin aikana, eli peli ehti muuttua jo liian vaikeaksi.

Parityöskentely toteutettiin Number Pieces - ohjelman avulla. Toinen parista keksi kertolaskutehtävän ja kirjoitti sen ohjelmaan. Toinen rakensi palikoista ko. tilanteen ja kirjoitti vastauksen ja sitten vaihdetiin. Vaikka kehoitin oppilaita käyttämään viiden ja kahden kertotaulua, osa ryhmistä villiintyi ja intoutui tekemään kertolaskuja joita he eivät olleet vielä harjoitelleet kuten 18 x 10 ja 6 x 7. Palikoiden avulla oppilaat pystyivät nämäkin tehtävät ratkaisemaan. Onneksi ohjelmassa on palikkat myös sadoille ja kymmenille.

Kertotaulun harjoittelua Number Pieces - ohjelmalla
Number Pieces - ohjelmassa eivät palat lopu heti kesken

Viimeisenä käytimme Visual M Table - ohjelmaa. Parit tutkivat kertotaulun periaatetta ohjelman keltaisten pallojen avulla. Toinen parista valitsi vuorollaan yhden valkoisen pallon kertotaulupohjasta, sitten hän tutki mitä kertolaskua tilanne vastasi ja lopuksi laski vastauksen. Koska vastaukset tulivat heti näkyviin ruudun oikeaan laitaan, peitimme ne pienellä palalla pahvia ja oikea vastaus tarkistettiin vasta lopuksi, kun se oli ensin itse laskettu.  


Visual M Table:lla tulee selkeästi esiin mm. kertolaskun vaihdannaisuus
Oppilaat laskivat innoissaan laskuja ja pelien vaihtaminen tiuhaan tahtiin esti kyllästymisen yhteen peliin. Pelaamisen aikana näytti siltä, että osa porukasta oppi siinä sivussa hieman kolmen ja neljänkin kertotauluja, vaikka tämä ei ollut alunperin tunnin tavoitteenakaan. Nämä olivat ensimmäiset alakoulun matematiikan tunnit joissa käytimme iPadejä. Tästä se lähtee!

"Sarjakuva"-videoita (1.-2.lk)

Alakoulun iPad-salkku lähti vauhdilla kiertämään. Ensimmäisenä salkun kimppuun pääsi ryhmä 1.-2.-luokkalaisia. Teimme pareittain tai kolmen hengen ryhmissä pienet tarinat kiusaamisesta iPadien avulla. Ensimmäisessä vaiheessa jokainen ryhmä valokuvasi pehmolelujen avulla kolme kohtausta. Toisessa vaiheessa kuviin liitettiin puhekuplat Comics Head - ohjelmalla ja lopulta äänitimme ääniraidan iMovie - ohjelmalla.

Tarinan hahmot ensimmäisessä kohtauksessa
iMoviella haettiin kameran rullalle tallennetut sarjakuvaruudut ja iPadin sisäisen mikrofonin avulla lapset äänittivät ääniraidan kuville. Osa ryhmistä lisäsi tarinaan kertojan, joka kertoi tarkemmin tilanteesta sekä siitä miltä eläimistä mahtoi tuntua. iMoviessa säädimme kuvien kestot sopimaan ääniraidan kestoon (hinasimme kuvaa pidemmäksi tai lyhyemmäksi).
Aluksi emme saaneet kuvia pysymään paikallaan (leijuivat videolla ylös tai alas omia aikojaan) mutta lopulta tajusimme miten senkin saa tehtyä (katso kuva alla):

1) valitse kuva (kuvan ympärille tulee keltainen korostus)
2) mene kuvan alkuun kuvassa olevalla "alkuun kelaus" - napilla
3) nipistä kuva sormilla mahdollisimman pieneksi
4) paina kuvassa olevaa "loppuun kelaus" nappia
5) nipistä kuva sormilla mahdollisimman pieneksi
6) palaa takaisin valitsemalla kuvassa oleva "neliö"-nappi
Still - kuvien "leijumisen" poistaminen iMoviessa
Videoiden tekemiseen meni yksi kaksoistunti ja seuraavalla tunnilla vielä hieman korjailtiin joitakin juttuja mm. lisättiin alkutekstit. Lapset työskentelivät innokkaasti ja kaikki ryhmät toimivat hienosti yhdessä. iPadein käyttö onnistui hyvin lyhyen alkuesittelyn jälkeen eikä ohjelmien englanninkielisyys tuottanut ongelmia, kun ohjeet onnettiin kuvakkeiden ulkonäön mukaan esim. valitse "auto" (Comics Headissä kuva lisätään kuvarullalta kuvakkeella, jossa on auton kuva) jne.


torstai 14. marraskuuta 2013

Uusia ohjelmia alakoulun iPad-salkkuun

Olin ajatellut, että ylä- ja alakoulun iPad - salkut olisivat samanlaiset mutta hetihän tässä kävi niin, että alakoulun salkku lähti kehittymään omaan suuntaansa. Tuntuu turhalta asentaa ohjelmia, joita tarvitaan vain alakoulun puolella kaikkiin pädeihin. Toistaiseksi kaikki yläkoulun ohjelmat löytyvät alakoulunkin pädeistä.

Päivitetty ohjelmalista.


keskiviikko 13. marraskuuta 2013

Alakoulun iPad-kahvila


Alakoulun ensimmäisessä iPad-kahvilassa oli kuusi opettajaa. Opettelimme sarjakuvien tekemistä ComicsHeadillä ja videon kuvaamista ja editointia iMoviella. Kävimme läpi ääniraidan äänittämisen, ääniefektit, taustamusiikin lisäämisen ja alku- ja lopputekstit. Kertotaulupelejä kokeiltiin myös. iPad - salkku lähtee nyt kiertämään läpi kaikkia luokkia, esimmäisenä sen saavat innokkaimmat kahvilaan osallistujat eli puutalon ykköskakkoset. Salkku on viikon puutalossa ja siirtyy sieltä kivitaloon ja minä kierrän mukana opastamassa salkun käyttöä aina kun ehdin.
keskiviikko 6. marraskuuta 2013

Yläkoulun iPad - kahvila

Esittelyssä kahvilassa
Olemme pitäneet säännöllisen epäsäännöllisesti iPad-kahviloita, joissa olemme tutustuneet uusiin ohjelmiin kahvin ja pullan kanssa. Vaikka iPad-ohjelmat ovat helppoja oppia, niihin tutustumiseen menee kuitenkin aina oma aikansa ja uusien ohjelmien oppiminen on tottakai kivempaa pienellä porukalla kuin yksin. Jonkun täytyy tietysti ensin kerätä lista mielenkiintoisia ohjelmia ja testata niitä sen verran että pystyy opettamaan alkeet muille. Nyt opettelimme sarjakuvien tekemistä ComicsHeadilla, teimme pistokokeen Socrative:lla, annoimme tajunnan virrata Baiboardilla, teimme valokuvakertomukset Videolicious - ohjelmalla ja tutustuimme ExplainEverything - ohjelmaan. Paikalla oli 7 yläkoulun opettajaa ja kotiin lähdettiin iloisen innostuneissa fiiliksissä.

Uusia ohjelmia iPad - salkuissa

Lisäilin muutaman uuden ohjelman iPadeihin. Tässä uusin ohjelmalista.


Uusi iPad - salkku!

Saimme koulullemme toisen iPad - salkun, joten nyt meillä on 32 iPadiä. Uudet laitteet ovat iPad4:sia (WiFi 32GB). Uusille iPadeille hommasimme Targus-suojukset, joiden avulla laitteen saa kätevästi pöydälle kirjoitusasentoon. Saa nähdä kuinka hyvin suojukset kestävät oppilaiden käytössä.

Kirjoitusasento uuden suojuksen kanssa
Myös lataus- ja synkkasalkku on uutta mallia. Parasta siinä on ajastin, joka kytkee latauksen pois päältä tietyn ajan kuluttua.

Uusi iPad - salkku
Koska 16 kappaletta iPadejä on hieman outo määrä (ei riitä kaikille, pareittain työskennellessä jää pädejä yli), päätimme jakaa pädit kolmeen "salkkuun": vanhaan salkkuun jää 11 kpl, uuteen jää 11 kpl ja loput 10 pakkaamme vanhoihin läppärilaukkuihin ja viemme alakoululle. Alakoululla ei ole hissiä, joten tuollainen suuri lataussalkku ei oikein edes toimisi siellä. Vanha salkku palvelee yläkoulun 1. ja 2. kerroksissa ja uusi salkku 3. kerroksessa.

Alakoulun "iPad-salkku" latautumassa
Alakoululla ei vielä ole WLAN-verkkoa, joten aluksi on pärjättävä ilman nettiä. Tosin en usko, että se on suuri ongelma, pädeillä kun voi tehdä mainiosti monenlaista ilman verkkoakin.

torstai 24. lokakuuta 2013

Ruoanlaiton työvaiheiden videokuvaamista iPadeilla (9.lk)

Kokeilin 9. luokan kotitalouden valinnaiskurssilaisten kanssa ruoanlaiton työvaiheiden videokuvaamista iPadeilla. Työnä oli kiisselin suurustaminen erilaisilla menetelmillä: kokoneste- ja osanestesuurustaminen, sekä perunajauhon lisääminen kiehuvaan veteen tai lisääminen ilman sekoittamista kylmään veteen. Raaka-aineina käytimme vain vettä ja perunajauhoja. Oppilaat suunnittelivat työn ensin lomakkeelle, josta tuli kuvaamisen käsikirjoitus (lomake liitteenä). Työvaiheet videoitiin jaksoissa ja editoitiin iMovie-ohjelmalla. Editoidessaan oppilaat lyhensivät videopätkiä ja järjestivät ne tapahtumajärjestykseen. Lisäksi poistimme taustahälyisen ääniraidan ja lisäsimme työn etenemisen ohjeet kuvateksteiksi. Lopputulokset ovat muutaman minuutin mittaisia opetusvideoita perunajauholla suurustamisesta.Katri Karppanen

Trigonometriaa Numbersilla ja Geogebralla (9.lk)

Tänään yritimme ratkoa trigonometrisia ongelmia iPadeillä. Olin tehnyt omalla iPadilläni (iOS7, jossa on päivitetty Numbers) työohjeen, jonka oppilaat latasivat koulun iPadeihin. Ongelmat alkoivat heti. Tiedosto ei auennut iOS6 laitteiden Numbers - ohjelmalla laisinkaan. Yritin kiertää ongelmaa tekemällä Numbersilla Excel - version ja jakamalla tämän oppilaille. Se aukesi mutta kaikki kuvat olivat hävinneet, tekstilaatikoihin ei voinut kirjoittaa ja taulukkokin oli aivan eri muotoinen kuin alkuperäisessä. Myöskään QuickOffice ei saanut uudella Numbersilla tehtyä Excel - tiedostoa auki!

Tunti meni sähläykseen ja totesin, että joudun päivittämään kaikki koulun 32 iPadiä A.S.A.P. iOS7:aan, jotta saan niihin uudet Applen - iOS7 "optimoidut" ohjelmat. Siitä generoituu tietysti läjä muita ongelmia, lähinnä niiden ohjelmien kanssa joihin EI ole vielä iOS7 päivitystä... Argh!

Ja tässä ongelmia aiheuttanut tiedosto (.zip-loppuinen!):

Lataa työohje (Numbers)

Työssä lasketaan suorakulmaisen kolmion sivun pituuksia sekä kulmia trigonometristen funktioiden avulla. Funtioista tarvitaan : SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, RADIAANIT ja ASTEET. Numbers käyttää trigonometrisissa funktioissa radiaaneja, joten kaksi viimeistä funktiota tarvitaan asteiden muuttamiseen radiaaneiksi sekä päinvastoin. En ajatellut opettaa 9.luokkalaisille radiaaneja sen syvällisemmin kuin että "niillä voi esittää kulman suuruuden". Jos haluaa käyttää iPadejä trigonometriassa hyödykseen, ei radiaaneilta voi välttyä: myös SymCalc:in ja TI-nspire:in trigonometriset funktiot toimivat radiaaneilla. Pitäisikö radiaanit siis ottaa mukaan uuteen OPS:iin?

Työohjeen tekeminenkin oli sinänsä avartavaa, koska tajusin että tarvitsen Geogebraa kuvien piirtämiseen ja SpecialCharacters - ohjelmaa erikoismerkkien kuten astemerkin ja alfan kirjoittamiseen. Geogebra toimi muuten hienosti, mutta elementtien nimet ja arvot tulivat liian pienellä fontilla, eikä niiden paikkaakaan voinut vaihtaa (kuten PC-versiossa). Jouduin siis askartelemaan kuvankäsittelyohjelmalla isommat tekstit kolmioihin. Suorankulman merkkiäkään iPadin Geogebra ei tunne, enkä sitä osannut myöskään lisätä PSTouchilla.

Tältä tehtävän ensimmäisen sivun piti näyttää

Tältä tehtävän toisen sivun piti näyttää

tiistai 8. lokakuuta 2013

Enkkua iPadeilla!

iPadit ovat olleet tuttuja kielten tunneilla jo jonkun aikaa, käyttötapoja ja -ideoita on varmaan yhtä monta kuin opettajiakin, kerrotaanpa nyt käyttökokemuksia yhdeltä meistä. Näin open näkökulmasta iPadit tuo jotain uutta vanhoihinkin ideoihin. Esimerkiksi pari- ja ryhmätöitä tehdessä ei olekaan tarvinnut mennä ensin tietokoneluokkaan tiedonhakuja varten, vaan olemme päässeet suoraan asiaan. Koska iPadeja ei valitettavasti saa ripustettua seinille muidenkin ihasteltavaksi, olemme tehneet niiden avulla (tiedonhaku netistä!) perinteisiä seinäpostereita. Samanlaisia töitä tehtiin muuten myös viime vuonna ruotsin tunneilla, silloin taisi tiedonhaun lisäksi olla iPadilta/netistä löytyvät sanakirjat ahkerassa käytössä.. Tässä valmiita töitä:


Vanhojen ideoiden uudistamisen lisäksi iPadien avulla on voitu tehdä jotain aivan uuttakin. Erilaiset animaatio- ja äänittämisohjelmat ovat oikein mainio lisä kielten tunneille, ja sitä paitsi oppilaille oiva tapa osoittaa suullista kielitaitoaan. Olin itse eräänä perjantaina koulutuksessa ja ryhmälle oli jätetty ohjeeksi tehdä uutislähetys avaruussukkulan laukaisusta (samaista aihetta oltiin juuri käsitelty kirjan kappaleessa) ja välineenä iPad. Muita ohjeita ei tarvittu, sillä tunnin päätteeksi oli sähköpostiini ilmestynyt upeita Puppet Pals 2 -ohjelmalla tehtyjä animaatioita. Olipa muuten mukava silloin tarkistaa sähköposti ja huomata, että homma toimii.


~ Every accomplishment starts with the decision to try ~ 

 Enkun ja ruotsin ope Minna.