maanantai 14. tammikuuta 2013

Historian käsitekarttoja iPadeillä (8lk)

Joulukuun alussa 8D ja 8E kokeilivat iPadien käyttöän historian oppitunneilla. Tavoitteena oli luoda käsitekartta, joka havainnollistaisi Saksan menestystä toisessa maailmassa. Laitteet olivat jo tuttuja kaikille oppilaille, mutta ohjelma (Mindjet) oli uusi tuttavuus
Alkukankeuden jälkeen oppilaat loivat suhteellisen helposti ja hienosti käsitekarttoja kuvia samalla töihinsä lisäten. Valitettavasti ohjelma ei ollut oppilaskäyttöön paras mahdollinen, sillä objektien liikuttelu ”työpöydällä” oli rajoitettua. Suunnitelmissa on jatkaa käsitekarttojen tekoa sähköisesti, mutta paremman ja joustavamman ohjelman kanssa. Positiivista kokeilussa oli, että lähes kaikki tarttuivat toimeen ja hallitsivat iPadin peruskäytön.
Valmiit työt lähetettiin opettajalle suoraan sähköpostilla.

Oppilaiden tekemä käsitekartta
- Sami Jaakkola

torstai 10. tammikuuta 2013

Teknologiaa kouluun -projektin 1. vuosi

Teknologiaa kouluun -projekti on pyörinyt nyt vuoden päivät. Istuimme Jounin kanssa alas ja kirjoitimme ylös projektin saavutukset osa-alueittain sekä listasimme projektin toisen vuoden tavoitteita.

Projektin saavutukset vuonna 2012


iPad-salkku
 • iPad - salkku on saatu sisäänajettua ja iPad - salkkuvastaavat osaavat nyt hallita sen ohjelmia ja auttaa sen käytössä.
 • iPad - salkkua on käytetty koulun "liikkuvana tietokoneluokkana" fysiikassa, kemiassa, kielissä (enkku, ruotsi, saksa ja ranska), tietotekniikassa, matematiikassa, historiassa ja viestinnässä. Noin puolet koulun opettajista on kokeillut salkkua. Kiinnostus on edelleen kasvussa ja alakoulunkin opettajia on tullut mukaan.
 • Koko yläkoulun koulurakennuksen alueelle saatiin toimiva WLAN-verkko lokakuussa, joten iPadien käyttö onnistuu nyt kaikissa yläkoulun luokissa sekä opettajanhuoneessa.
 • Projekti on järjestänyt opettajille kaksi Veso-koulutusta iPadien käytöstä sekä iPad - kahviloita, joissa on jaettu ideoita.
 • iPad - salkun myötä syntyi idea uudesta "Viestintä" - valinnaisaineesta, jossa iPadejä käytettäisiin laajasti erilaisten mediajulkaisujen tuottamiseen. Valinnaisaine alkoi syksyllä ja sen tunneilla iPadejä on käytetty säännöllisesti. Viestinnän ryhmä on tehnyt iPadeillä animaatioita, sarjakuvia, kuvankäsittelyä, blogeja sekä radio-ohjelmia. 
iPadien käyttö on tuonut vaihtelua oppitunneille ja pikkuhiljaa olemme alkaneet ymmärtää minkälaiseen käyttöön ne soveltuvat parhaiten.
Fysiikka - kemian oppimisympäristö
 • Kahdeksannen luokan fysiikassa käytettiin antureita ja läppäreitä lähes joka tunti koko syksyn ajan (2 ryhmää). Ryhmät kokeilivat myös iPadejä. Tavallisen ruutuvihon sijaan käytössä oli "Virtuaalivihot" eli tunneilla tehnyt työselostukset ja tehtävät tallennettiin WordPress.com - blogeihin pareittain.
 • Syksyn aikana syntyi työohjeet kahdeksannen luokan fysiikan töihin (19 kpl). Työohjeet ovat saatavilla netissä: http://virtuaalivihko2.wordpress.com/. WordPress:in lisäksi työohjeiden jakamisessa käytettiin Tampereen Koppa - palvelinta. Työohjeiden idea on se, että oppilaat voivat työohjeen valokuvien avulla koota tutkimuslaitteiston sekä suorittaa (anturi)mittaukset. Työn tuloksia varten on lisäksi tehty PowerPoint - pohjat, jotka oppilaat lataavat läppäreilleen ja täyttävät tunnilla (taulukoita sekä kysymyksiä). Valmiit työselostukset (PowerPoint - diat) tallennetiin kuvina (GIF) ja ladattiin työparin yhteiseen blogiin, josta niitä voitiin katsella opettajan tykin kautta tai kotona kokeeseen kerratessa.
 • Kolme kemian ryhmää (7lk, 9lk) kokeilivat parin kuukauden ajan Tampereen yliopiston tutkimusprojektina kehittämää digivihkoa ja tallensivat sinne kemian töistä ottamiaan valokuvia sekä tekemiään työselostuksia. Lisäksi vihkoa käytettiin oppitunnilla kuvattujen videoiden jakamiseen (video youtubeen, linkin jako vihon kautta oppilaille). Digivihkoa testattiin sekä läppäreillä että iPadellä.
 • Projekti järjesti koulumme fykeopettajille Veso - koulutuksen antureiden käytöstä.
 • Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, ATK-tunteja ei voitukaan käyttää hyväksi fysiikan/kemian töiden tekemisessä, lukujärjestysteknisten asioiden takia (FYKE- ja ATK- ryhmät eivät olleet samat). Tästä huolimatta fysiikan ja kemian sisällöt ehdittiin käydä läpi normaalisti, vaikka samalla opeteltiin tietokoneiden ja netin käyttöä.
Läppäreiden, antureiden sekä blogien käyttö sujui alkuhankaluuksien jälkeen yllättävän hyvin. Oppilaiden ja opettajan taitojen kehittyessä työskentely nopeutui ja muuttui opettajajohtoisesta oppilaskeskeisemmäksi. Tiivis parityöskenly vaati oppilaita kommunikoimaan enemmän ja parityöskentelytaidot kehittyivät jakson aikana. Työtapa mahdollisti nopeiden oppilaiden pääsemisen pidemmälle (eriyttäminen). Oppilaat olivat myös aikaisempaa kiinnostuneempia fysiikasta ja kyselivät usein ennen tuntia "mitä tänään tehdään". Kotitehtävien tekeminen nettivihkoon ei innostanut oppilaita toivotulla tavalla (kotitehtävät tehdään edelleen mieluiten ruutuvihkoon ja usein vieläpä välitunnin aikana).
Teknisen työn oppimisympäristö
 • Video-oppimista testattiin eriyttävänä opetusmuotona: oppilaat katselivat opettajan tekemän video-ohjeen ja valmistivat sen jälkeen kyseisen esineen.
 • Pienkonekurssilla oppilaat käyttivät iPadíen kameraa työvaiheiden dokumentoitiin. 
Teknisen työn oppimisympäristön kehittäminen pääsi kunnolla vauhtiin vasta lokakuussa, kun tiloihin saatiin WLAN-verkko.
Teknologiaprojekti -valinnaiskurssi
Teknologiaprojekti -kurssi esiteltiin oppilaille sekä huoltajille viime keväänä, mutta koska kurssille ei ilmoittautunut tarpeeksi oppilaita, kurssia ei voitu toteuttaa.
Benchmarking ja projektin raportointi
 • Tänä vuonna benchmarking on ollut vielä aika vähäistä, ainoastaan pari Kaukajärven fykeopettajaa osallistui  anturikoulutukseemme.  
 • iPad - salkun käytöstä sekä projektin kuulumisista on kerrottu projektin blogissa teknologiaakouluun.blogspot.com ja fysiikan ja kemian oppimisympäristön kehittämisestä  lietsufyke.blogspot.com - blogissa. 

Projektin tavoitteet vuonna 2013


iPad-salkku
 • Ylä- ja alakoulun opettajia tuetaan edelleen iPad - salkun käyttössä. Uusia ohjelmia hankitaan iPadeihin opettajien toiveiden mukaan.
 • Osallistumme mahdollisuuksien mukaan paikkatietoon perustuvan uuden oppimisympäristön testaukseen.
 • Järjestämme tarpeen mukaan iPad- kahviloita.
Fysiikka - kemian oppimisympäristö
 • Kevään aikana anturit otetaan käyttöön myös 7. ja 9. luokan fysiikan tunneilla.
 • Tuuli- ja aurinkovoima - laboratoriotyöt toteutetaan 9. luokan fysiikassa. 
 • Virtuaalivihkoalustojen testausta jatketaan (digivihko ja/tai blogit).
 • Videoiden ja animaatioiden käytön lisäämistä tutkitaan.
 • Kemian työohjeiden toteuttaminen aloitetaan syksyllä.
 • Kollegoja innostetaan käyttämään antureita, läppäreitä sekä projektin kehittämiä 8.-luokan fysiikan materiaaleja kevään aikana. Materiaalia muokataan selkeämmäksi kollegoilta saatujen korjaus- ja parannusehdotuksien mukaan.
 • Mobiililaitteiden käyttöä kotitehtävien tekemiseen kokeillaan.
Teknisen työn oppimisympäristö
 • Video-ohjeiden tekemistä jatketaan (kaksi iPadia on varattu jatkuvaan käyttöön teknisten töiden luokassa).
Teknologiaprojekti - valinnaiskurssi
 • Kurssia tarjotaan uudelleen valinnaisena 8. ja 9. luokille nimellä "Wind Power".
Benchmarking ja projektin raportointi
 • Jaamme tietoa iPad - salkun käytöstä sekä antureiden käytöstä fysiikan opetuksessa Tuunaa tuntisi -messuilla (9.2)
 • Pidämme esityksen TOPSchool:in webinaarisarjassa (13.3).
 • Jatkamme projektin tulosten raportointia projektin blogeissa.
Projekti on antanut mahdollisuuden uudistaa ja nykyaikaistaa opetusta ja opetusmenetelmiä ja toivomme että sama innokkuus ja uudistusmielisyys jatkuu projektin toisenkin vuoden aikana!

Kiitos tästä ensimmäisestä vuodesta kaikille projektiin osallistuneille ja meitä auttaneille tahoille, erityisesti Riitta Juusenaholle (TOPSchool), Juha P. Salmelalle (eVarikko), Janne Karin-Okalle (eVarikko), Sari Yrjänäiselle (UTA), Janne Vainolle (UTA), Jukka Haverille (Mediakoulu), IlonaIT:lle (iPad-tuki) sekä kaikille koulumme innokkaille opettajille.

Tiina ja Jouni

lauantai 5. tammikuuta 2013

Kemian animaatioita iPadeillä (9 lk)

Kokeilimme 9-luokkalaisten kanssa animaatioiden tekemistä iPadin PuppetPals - ohjelmalla. Aihe oli hapettumis - pelkistymisreaktio, jossa jalomman metallin ioni vie epäjalommalta metalliatomilta ulkoelektronit. Ajan säästämiseksi tein itse valikoiman atomeja ja ioneja sekä pari elektronia PSTouch - ohjelmalla (PNG - tiedostoja) ja siirsin tiedostot iPadeihin DropBoxin kautta. Koska en ole vielä opetellut miten ZIP - paketit toimivat iPadissä, jouduin lataamaan kuvan kerrallaan DropBoxista ja tähän tuhraantui aikaa (kuvien lähettäminen sähköpostilla ei jostain syystä onnistunut).

Oppilaat valitsivat haluamansa aineet ja tekivät niistä animaation pareittain. Aluksi idea oli se, että samalla kun esim. elektronia siirretään, kerrotaan mitä tapahtuu ja ääniraita syntyy siinä samassa. Käytännössä totesimme kuitenkin, että kätevintä oli ensin liikutella elektroneja, ioneja ja atomeja PuppetPals - ohjelmassa ja luoda jälkikäteen ääniraita PinnacleStudiossa. Tämä siksi, että liikuttelu voitiin nyt tehdä luokassa eikä taustamelusta tarvinnut huolehtia. Lopullinen ääniraita käytiin äänittämässä varastossa, jonne muun luokan höpinät eivät kantautuneet. Pinnaclessa tehtiin myös alku- ja lopputekstit. Taustakuvan sai valokuvata luokasta tai valita PuppetPalsin valmiista taustoista. Kaikki parit saivat animaationsa valmiiksi, vaikka projektiin kuluikin yhteensä 3 oppituntia (yksi tunti meni sähköpostin ja DropBoxin kanssa taisteluun).

Rinnakkaisryhmän kanssa yritimme tehdä animaatiot hieman eri tavalla, eli valmiiden kuvien asemesta oppilaat tekivät liikuteltavat elementit paperista ja valokuvasivat ne. PuppetPals - ohjelmassa valokuvista leikattiin turhat reunat pois. Lopulta aika loppui kesken emmekä saaneet näitä animaatioita valmiiksi (kaksoistunti meni näihin "alkuvalmisteluihin").

Animaation tekeminen kemian tunnilla oli hyvää vaihtelua, ja tulipahan todistettua että PuppetPals - ohjelmaa voi käyttää myös "vakavampaankin" animointiin. Yllättävän korkea kynnys oppilailla kuitenkin oli oman puheen äänittämiseen (osa ei halunnut äänittää ääniraitaa vaan teki mieluummin selittävät tekstit). Toisaalta, kun animaation tekee niin asia täytyy todella ymmärtää, elektronit pitää saada liikkumaan oikein ja tapahtuman kulku pitää opetella niin hyvin, että sen pystyy selittämään animaation ääniraidalle takeltematta. Animaation tekeminen voisi siis tosiaankin olla ihan potentiaalinen tapa oppia kemiaa!