lauantai 17. maaliskuuta 2012

Peilien tutkimista iPadillä (7lk)

Kokeilimme 7. luokan fysiikan tunnilla miten iPadin kamera soveltuu kuvien ottamiseen valo-opin töistä. Tunnin aiheena oli tutkia millaisen kuvan kovera ja kupera peili sekä tasopeili tuottavat. Oppilailla oli yksi iPad per pari, toinen piti kädessään peiliä sekä paperia jossa oli e - kirjain ja toinen otti peilikuvasta kuvan iPadillä.

                                          Kuperan peilin peilikuva kuvattuna iPadillä

Toinen työ oli tutkia tasopeilin tuottamaa valekuvaa. Pleksilevyn toiselle puolelle asetettiin palava kynttilä ja toiselle puolelle laitettiin kynttilä, jota ei sytytetty. Valot sammutettiin luokasta ja nähtiin kuinka palamaton kynttilä näytti nyt palavan!

                                                    iPadillä kuvattu kynttilä ja sen valekuva
 
Toisella tunnilla siirsimme valokuvat iPadistä oppilaiden DropBoxeihin ja teimme niistä tietokoneluokassa työselosteet. Kuvien siirtäminen DropBoxiin iPadin DropBox - ohjelman kautta toimi hyvin. Ensin DropBoxiin kirjaudutaan sisälle, sitten valitaan Upload sekä kuvat jotka halutaan iPadista siirtää palveluun. Periaatteessa riitti kun toinen parista latasi kuvat DropBoxiin, koska nämä kuvat voitiin helposti jakaa muille ryhmän jäsenille myöhemmin www.dropbox.com sivujen kautta.

Kun kuvat olivat DropBoxissa siirryimme tietokoneluokkaan ja kirjauduimme www.dropbox.com:iin ja latasimme kuvat tietokoneluokan PC:lle (download toiminto DropBoxin Web - näkymässä). Oppilaat hoksasivat nopeasti kuinka he pystyivät tekemään DropBoxiin kansion, siirtämään kuvat sinne ja jakamaan kansion niille ryhmän jäsenille, jotka eivät olleet saaneet kuvia ladattua jo fysiikan luokassa. Oppilaat jopa opettivat minulle miten DropBoxissa pystyy valitsemaan hiirellä monta tiedostoa kerrallaan ;-) Huomasimme myös, että jos DropBoxista latasi monta kuvaa kerralla PC:lle, ne tulivat ZIP - tiedostona, joka piti osata purkaa ennen kuvien siirtoa Wordiin.

Haasteet:
 • Kolme oppilasta oli jo unohtanut DropBox salasanansa, vaikka ne oli luotu edellisen viikon ATK - tunnilla. Onneksi DropBoxin salasanan palautus toimii hyvin sähköpostin kautta, jos muistaa sähköpostin salasanan...
 • Osa oppilaiden kuvista jäi latautumatta DropBoxiin. Ilmeisesti ei oltu jaksettu seurata sitä että kuvat latautuvat loppuun vaan laitteen virta oli katkaistu liian aikaisin.
Mitä jäi käteen:
 • Kuvien siirto PC:lle ja jakaminen ryhmän jäsenille toimi jopa nopeammin kuin perinteisellä tavalla. Nyt ei tarvittu kameran USB - johtoa eikä Netsupport - ohjelmaa
 • Parityö oli aivan välttämätöntä, tässä tarvittiin kahdet kädet. Parista oli apua myös kuvien lataamisessa, jos oli unohtanut DropBox salasanansa.
 • Kuvien laatu ei ole huima, mutta ei ole suuri kokokaan (60 - 100 kt), joten ne latautuivat nopeasti molempiin suuntiin.

tiistai 13. maaliskuuta 2012

Hiilen kemiaa iPadeillä (8lk)

Koulumme ensimmäiset iPad - tunnit on nyt pidetty. Aiheeksi sattui valikoitumaan hiilen kemia, jota kaksi opettamaani ryhmää parhaillaan opiskelee. Ajattelin aluksi että vain kokeilemme piirtää yhdellä kaksoistunnilla hiilivetyjä sMoleBuilder - ohjelmalla ja ottaisimme ehkä yhden valokuvan mutta työ alkoi elää omaa elämäänsä ja lopulta käytimme pareittain tehtäviin Keynote - esityksiin hiilen kemiasta kokonaista 5 tuntia.

Tässä alkuperäinen tehtävä:
Hiilen kemiaa sMoleBuilder - ohjelmalla

Jaoin em. tehtävän oppilaille käyttämällä DropBoxin jaettua kansiota (kutsuin oppilaat jakamaan kansion, kutsut lähetin Opitin sähköpostiin). Ensimmäisellä tunnilla kävimme tietokoneluokassa tekemässä DropBox - tilit jokaiselle oppilaalle. Palasimme luokkaan ja latasimme ohjeen (Keynote - muodossa) DropBoxista iPadiin. Tehtävä tehtiin pareittain ja osa pareista sai tehtyä jo ensimmäisellä tunnilla jotain Keynotella (Keynote on iPadin "PowerPoint"). Mutta toisaalta osa oppilaista ei saanut edes ladattua ohjetta, koska WLAN-verkkoon kirjautumisessa oli ongelmia...

                                          Oppilaan iPadillä kuvaama eteenimolekyyli

Ensimmäisen tunnin jälkeen tajusin jo että olisi aivan turhan monimutkaista ja hakalaa yrittää piirtää hiilimolekyylejä englanninkielisellä ohjelmalla. Aika olisi mennyt ohjelman opetteluun, eikä suinkaan kemian opetteluun. Otimme siis perinteiset muoviset molekyylimallit ja teimme saman mitä olisimme tehneet ilman iPadejäkin, eli rakensimme molekyylit niillä. Otimme malleista valokuvia ja teimme muistiinpanot aiheesta Keynoteen (kuvien lisäksi dioihin piti lisätä tietoa kirjasta ja/tai netistä). Aivan kokonaan en hylännyt sMoleBuilder - ohjelmaa, haimme sen valmiiden molekyylien kirjastosta esimerkkikuvan mm. fullereenille, jota ei luokan molekyylimallisarjalla pysyisi edes rakentamaan. sMoleBuilderin kuvat saimme siirrettyä Keynoteen iPadin oman "print screen" toiminnon kautta (virtanappi pohjassa + kotinäppäin).

                                                 sMoleBuilderin fullereeni (iPadin "screen shot")

Tässä vaiheessa ajattelin kokeilla MindJet - ohjelmaa käsitekartan piirtämiseen, mutta se jäi vain ajatuksesti, ohjelma ei suostunut toimimaan tunnilla (kotona se vielä toimi). Teimme siis käsitekartan hiilen kemiasta senkin Keynotella, mikä oli ihan toimivaa.

                                          MindJetillä olisi saanut aikaan tällaisen kuvan

Toiselle ryhmälle ehdin näyttämään myös demon, jossa rikkihappoa laitetaan sokeriin. Osa ryhmistä kuvasi tämän videona ja osa otti siitä valokuvia ja lisäsi ne Keynote - työhönsä.

Koska iPadistä ei voi siirtää tiedostoja suoraan Opitiin, olin ajatellut että valmiit työt siirretään ensin DropBoxiin, sieltä PC:lle ja PC:ltä Opitiin. Aika loppui kuitenkin kesken emmekä olisi millään ehtineet tietokoneluokkaan siirtämään tiedostoja DropBoxin ja Opitin välillä, joten pyysin oppilaita lähettämään tiedostot sähköpostin kautta minulle (PDF - muodossa). Siirsin itse tiedostot oppilaiden Opit - kansioihin. Pienestä kiireestä huolimatta kaikki ryhmät onnistuivat tekemään tehtävän ja lähettämään sen minulle viiden tunnin puitteissa :-)

Seuraavalla tunnilla tyhjensimme vielä iPadit kaikista sinne kertyneistä tiedostoista, etteivät seuraavat salkun käyttäjät joutuisi niitä katselemaan. Poistimme siis kaikki kuvat, Keynote - tiedostot, sähköpostit sekä Safarin tallentamat tiedot.

Tässä lopullinen työohje:
Hiili ja hiilivedyt - työohje

Tunnilla koetut haasteet:
 • Alussa jokaisen oppilaan oli kirjauduttava omilla tunnuksillaan WLAN - verkkoon ja tämä osoittautui todella hankalaksi, moni ei päässyt verkkoon ollenkaan. Lopulta laitteet saatiin menemään automaattisesti koulun WLAN - verkkoon, ja WLAN - ongelmat loppuivat siihen.
 • Toisen ryhmän Keynote-ohjetiedosto korruptoitui DropBoxiin tallennuksen yhteydessä. Tämä huomattiin vasta luokassa, kun tiedosto ei toiminutkaan (tiedostoa saattoi lukea mutta siihen ei voinut kirjoittaa).
 • Keynote meni täysin jumiin yhdellä oppilaalla (valkoinen ruutu). Tästä pääsi eteenpäin vain katkaisemalla laitteesta virrat.
 •  Muuten todella hyödylliset BT - näppäimistöt alkoivat hajoilla, yhdestä lähti näppäin irti ja toinen näppäimistö jumiutui niin että se kirjoitti koko ajan yhtä ja samaa kirjainta.
 • Osa oppilaista oli pari ensimmäistä iPad - tuntia niin laitteen lumoissa, että kemian opiskelusta ei meinannut tulla mitään.
 • Koska laitteissa ei ole käyttäjätilejä, yhden parin työ sekoittui toisen parin työhön (he jatkoivat siis vanhingossa rinnakkaisryhmän oppilaiden työtä) eli tiedostot olisi pitänyt nimetä selkeämmin.
 • Keynote - tiedostoista tuli yllättävän suuria (n. 6MB). Näiden tiedostojen lähettäminen opettajan sähköpostiin, niin helppoa kuin se olikin, tukki sen heti.
 • Keynotesta ei löytynyt kemian kaavoissa tarvittavaa alaindeksiä.

Mitä tästä jäi käteen:
 •  Laitteiden käytön opetteluun menee sen verran aikaa, että ne olisi hyvä olla käytössä samalla ryhmällä useamman tunnin putkeen, muuten oikein mitään ei saada aikaiseksi.
 • Oppilaat tekivät paremmin töitä pareittain, silloin oli suurempi kynnys mennä omille Facebook - sivuille tms. kuin jos laite oli vain omassa käytössä.  
 • Valmiiden tiedostojen siirtäminen Opitiin tai johonkin vastaavaan pitäisi pystyä jatkossa tekemään iPadistä suoraan (sähköposti on vain hätäratkaisu tehtävien palauttamiseen). 
 •  Usko laitteisiin meinasi mennä alkuhankaluuksissa (WLAN ongelmat), mutta lopulta homma sujui ihan mallikkaasti ja se toi sopivaa vaihtelua melko teoreettiseen kemian jaksoon.

maanantai 12. maaliskuuta 2012

DropBox -ohje (webliittymä)

Koska iPadeistä ei voi tallentaa opetusverkon kotihakemistoon (eikä Opitiin, eikä Koppaankaan), yksi vaihtoehto on käyttää DropBox:ia. Tässä lyhyet ohjeet DropBox - tilin luomiseen ja hakemiston jakamiseen (muiden kutsumiseen):

DropBox -ohje

tiistai 6. maaliskuuta 2012

iPadien sisäänajo (osa 1: opettajat)

iPad-salkku on nyt majaillut koulullamme kahden kuukauden ajan. Ensimmäisen kuukauden ajan iPadit olivat koekäytössä 15:lla opettajalla. Alkuinnostuksen jälkeen tunnelma oli hieman hämmentynyt: mihin näitä laitteita oikein voi opetuksessa käyttää? Muutamalla opettajalla laitteiden testaaminen tyssäsi jo siihen, että kotona ei ollut WLANia, eikä koulumme ainoa WLAN-tukiasema kuulu edes opettajainhuoneeseen!

Tulimme siihen johtopäätökseen, että hämmennys johtui osaltaan ainakin siitä, että laitteissa ei ollut aluksi juuri mitään ohjelmia. Päätimme ostaa AppleStoresta n. 100 eurolla ohjelmia "vähän joka lähtöön": office - ohjelmia (tekstinkäsittely, esitysgrafiikka, taulukkolaskenta), työkaluja median tuottamiseen (animaatio-, video- ja kuvankäsittelyohjelmia, Blogi-editori), ohjelmia median kuluttamiseen (radio, tv, lehdet), sanakirjoja kielten opiskeluun jne. Koska emme tienneet mitä ohjelmia kannattaisi ostaa, kysyimme neuvoa Mediakoulun Jukka Haverilta. Häneltä saimme listan ohjelmista mitä hänellä on käytössä ja tästä listasta ja netistä tietoa onkimalla saimme kasaan jonkinlaisen "aloituspaketin". Samalla saimme puhutuksi Jukan pitämään opettajillemme kahden tunnin iPad - koulutuksen Veso - päivänämme, hänellä kun on iPod- ja iPad-kokemusta jo pidemmältä ajalta.

Lielahden koulun opettajia iPad - pajassa 18.2.2012

Koulutuksen jälkeen 9 opettajaa oli kiinnostunut testaamaan asentamiamme ohjelmia vielä parin lisäviikon ajan. Loput iPadit ovat olleet pilottikäytössä muutamalla luokalla fysiikan ja kemian tunneilla ja niillä on testattu mm. WLAN - verkkoon kirjautumista, DropBoxeja, Keynote - ohjelman käyttöä sekä valo/videokuvausta.

Ensiviikolla käymme läpi pilottiryhmien kanssa saadut kokemukset ja ohjeistamme opettajia tarkemmin salkun käytössä ja sen jälkeen salkku aloittaa virallisen kiertämisen koulussamme!