torstai 19. joulukuuta 2013

Videoita kartion tilavuuden määrittämisestä (9.lk)


Kokeilin nyt ensimmäistä kertaa käyttää videoiden tekemistä opetusmenetelmänä matematiikassa. Oppilaat tekivät pareittain opetusvideot kartion tilavuuden kaavan selvittämisestä kartioiden ja lieriöiden muotoisten muoviastioiden sekä veden avulla. Kaava ei ollut oppilaille entuudestaan tuttu, joten tutkimus oli mielekäs  tehdä. Ensin parit valitsivat testattavat astiat ja ottivat isoon astiaan vettä. Sitten toinen oppilaista täytti kartiota vedellä ja tyhjensi sitä vastaavaan lieriöön ja toinen parista videokuvasi kokeen. Tutkimuksen tuloksen he muotoilivat matemaattiseksi kaavaksi, kirjoittivat sen MathPad - ohjelman avulla ja tallensivat kuvana. Lopuksi he yhdistivät videon, kaavan sekä suusanallisen selityksen ExplainEverything - ohjelmalla. Ja kirsikkana kakun päällä, videot palautettiin opettajalle Showbie - ohjelmaa käyttäen.
Tutkimuksessa käytetyt esineet
MathPad muuttaa käsinkirjoitetut kaavat koneella kirjoitetuksi
Pitkästä aikaa kaikki toimi kuten pitääkin. Videot onnistuivat, kaavan kirjoittaminen sujui helposti, ääniselosteet ja jopa työn palautus toimivat kuten pitääkin. Oppilaat tykkäsivät kuvata videoita ja kiinnittivät oleellisiin asioihin huomiota kuten  "hei muista laskea äänen montako kertaa pistät sitä vettä". Kaavan tekeminen MathPadillä oli todella helppoa: ohjelma tunnistaa vapaalla kädellä kirjoitetut kaavat ja muuntaa ne koneella kirjoitetuiksi. Ja koska ExplainEverything oli jo suurimmalle osalle oppilaista tuttu fysiikan tunneilta, senkin käyttö sujui ilman suuria tunteita. Tähän työmenetelmään oli jo selvästi totuttu. Videoiden lataaminen Showbie - ohjelmaan sujui nopeasti, toki videon laatu näytti hieman heikentyvän mutta oli silti tällaisiin pieniin tehtäviin täysin riittävä. Videoista on nyt sekin hyöty, että ne oppilaat jotka olivat pois tunnilta näkevät mitä on tehty. Tästä on hyvä jatkaa joulun jälkeen.Valmis ExplainEverything - video Showbie ohjelmassa  sunnuntai 8. joulukuuta 2013

Uusia ohjelmia iPad - salkkuun

Alakoulun iPad - salkkuun on lisätty ohjelmia eri matematiikan osa-alueista: murtoluvut, allekkain kertominen, jakokulma, symmetria, pinta-alat, kello, kulmien asteluvut jne.


Yläkoulun salkut saivat puolestaan seuraavat ohjelmat:


Linkki ohjelmalistaan

Matematiikan ohjelmia alkoi olla jo niin paljon, että katsoin parhaaksi jakaa ne aihepiireittäin. Koska osa ohjelmista käy sekä ylä- että alakoululaisille ylläpidän ainakin toistaiseksi vain yhtä listaa vaikka alakoulun ohjelmapaketti eroaakin jo nyt merkittävästi yläkoulun paketista.


Orgaanisen kemian opiskelua sMoleBuilderilla (8.lk)

Tänäkin vuonna olemme käyttäneet runsaasti iPadejä orgaanisen kemian opiskelussa. Oppilaat ovat piirtäneet sMoleBuilder-ohjelmalla hiilivetyjä, alkoholeja, karboksyylihappoja sekä estereitä. Esterin valmistuksen yhteydessä pyysin heitä ensin piirtämään lähtöaineet. Sitten poistimme vetyjä ja hapen ja yhdistimme aineet esterimolekyyliksi. Tässä vaiheessa ongelmaksi muodostui se, että joillakin oppilailla sidosviiva jäi turhan pitkäksi ja molekyyli näytti melko oudolta. Yksi oppilas keksi kuitenkin tavan tuoda alkoholimolekyyli lähemmäs karboksyylihappoa. "Cursor Tool":lla (nuoli) valitaan toisiinsa liittyvät atomit, valitaan välimatkansäätötyökalu ja asetetaan uusi välimatka. Näin atomit saa liikkumaan toistensa lähelle. Lopuksi painetaan vielä nappia, joka muotoilee molekyylin luonnolliseen muotoon. Näin saimme hienot kuvat lähtöaineista sekä reaktiotuotteista työselostukseen.Pyörähdyskappaleiden tilavuuksia GeoSweepillä (9.lk)

Olemme 9.-luokkalaisten kanssa laskeneet särmiöiden sekä lieriöiden tilavuuksia. Nyt kokeilimme määrittää sellaisten kappaleiden tilavuutta, joille ei löydy yksinkertaista laskukaavaa. Apuna käytimme GeoSweep-ohjelmaa. Ohjelmalla voidaan luoda kolmiulotteisia pyörähdyskuvia piirtämällä puolikas kappaleen leikkauskuvasta. Ohjelma laskee syntyneen kappaleen tilavuuden. Tarkoitus oli verrata iPadillä saatua tulosta esineen massan ja tiheyden avulla laskettuun arvoon.

GeoSweep:in 2D ja 3D kuvat
Ohje työn suorittamiseen

Tässä tutkittavat esineet
Tunnin verran yritimme ohjelmaa käyttää eikä se toiminut kovin luotettavasti (käytimme iPad2 32GB laitteita). Ohjelma jumiutui usein ja se oli uudelleen käynnistettävä monta kertaa. Pisteiden siirtäminen ei myöskään toiminut kovin hyvin. Noin puolet pareista sai jonkinlaisen kuvan tehtyä, tosin ei välttämättä kovin oikeassa mittakaavassa. Kun itse kokeilin ohjelmaa, käytössäni oli iPad4 laite, ja ohjelma tuntui toimivan ihan hyvin. Saattaa olla, että kohtaamamme ongelmat johtuvat siitä, että iPad2 - laitteet eivät jaksa pyörittää tätä ohjelmaa tai GeoSweepiä ei ole testattu iPad2:lla enää ja siksi tähän versioon on jäänyt jotain bugeja... Oli miten oli, ohjelmassa on potentiaalia ja sen avulla tosiaankin voisi oppia miten pyörähdyskappaleet syntyvät. Täytyy seuraavalla kerralla muistaa ottaa uudemmat pädit käyttöön...