torstai 10. tammikuuta 2013

Teknologiaa kouluun -projektin 1. vuosi

Teknologiaa kouluun -projekti on pyörinyt nyt vuoden päivät. Istuimme Jounin kanssa alas ja kirjoitimme ylös projektin saavutukset osa-alueittain sekä listasimme projektin toisen vuoden tavoitteita.

Projektin saavutukset vuonna 2012


iPad-salkku
 • iPad - salkku on saatu sisäänajettua ja iPad - salkkuvastaavat osaavat nyt hallita sen ohjelmia ja auttaa sen käytössä.
 • iPad - salkkua on käytetty koulun "liikkuvana tietokoneluokkana" fysiikassa, kemiassa, kielissä (enkku, ruotsi, saksa ja ranska), tietotekniikassa, matematiikassa, historiassa ja viestinnässä. Noin puolet koulun opettajista on kokeillut salkkua. Kiinnostus on edelleen kasvussa ja alakoulunkin opettajia on tullut mukaan.
 • Koko yläkoulun koulurakennuksen alueelle saatiin toimiva WLAN-verkko lokakuussa, joten iPadien käyttö onnistuu nyt kaikissa yläkoulun luokissa sekä opettajanhuoneessa.
 • Projekti on järjestänyt opettajille kaksi Veso-koulutusta iPadien käytöstä sekä iPad - kahviloita, joissa on jaettu ideoita.
 • iPad - salkun myötä syntyi idea uudesta "Viestintä" - valinnaisaineesta, jossa iPadejä käytettäisiin laajasti erilaisten mediajulkaisujen tuottamiseen. Valinnaisaine alkoi syksyllä ja sen tunneilla iPadejä on käytetty säännöllisesti. Viestinnän ryhmä on tehnyt iPadeillä animaatioita, sarjakuvia, kuvankäsittelyä, blogeja sekä radio-ohjelmia. 
iPadien käyttö on tuonut vaihtelua oppitunneille ja pikkuhiljaa olemme alkaneet ymmärtää minkälaiseen käyttöön ne soveltuvat parhaiten.
Fysiikka - kemian oppimisympäristö
 • Kahdeksannen luokan fysiikassa käytettiin antureita ja läppäreitä lähes joka tunti koko syksyn ajan (2 ryhmää). Ryhmät kokeilivat myös iPadejä. Tavallisen ruutuvihon sijaan käytössä oli "Virtuaalivihot" eli tunneilla tehnyt työselostukset ja tehtävät tallennettiin WordPress.com - blogeihin pareittain.
 • Syksyn aikana syntyi työohjeet kahdeksannen luokan fysiikan töihin (19 kpl). Työohjeet ovat saatavilla netissä: http://virtuaalivihko2.wordpress.com/. WordPress:in lisäksi työohjeiden jakamisessa käytettiin Tampereen Koppa - palvelinta. Työohjeiden idea on se, että oppilaat voivat työohjeen valokuvien avulla koota tutkimuslaitteiston sekä suorittaa (anturi)mittaukset. Työn tuloksia varten on lisäksi tehty PowerPoint - pohjat, jotka oppilaat lataavat läppäreilleen ja täyttävät tunnilla (taulukoita sekä kysymyksiä). Valmiit työselostukset (PowerPoint - diat) tallennetiin kuvina (GIF) ja ladattiin työparin yhteiseen blogiin, josta niitä voitiin katsella opettajan tykin kautta tai kotona kokeeseen kerratessa.
 • Kolme kemian ryhmää (7lk, 9lk) kokeilivat parin kuukauden ajan Tampereen yliopiston tutkimusprojektina kehittämää digivihkoa ja tallensivat sinne kemian töistä ottamiaan valokuvia sekä tekemiään työselostuksia. Lisäksi vihkoa käytettiin oppitunnilla kuvattujen videoiden jakamiseen (video youtubeen, linkin jako vihon kautta oppilaille). Digivihkoa testattiin sekä läppäreillä että iPadellä.
 • Projekti järjesti koulumme fykeopettajille Veso - koulutuksen antureiden käytöstä.
 • Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen, ATK-tunteja ei voitukaan käyttää hyväksi fysiikan/kemian töiden tekemisessä, lukujärjestysteknisten asioiden takia (FYKE- ja ATK- ryhmät eivät olleet samat). Tästä huolimatta fysiikan ja kemian sisällöt ehdittiin käydä läpi normaalisti, vaikka samalla opeteltiin tietokoneiden ja netin käyttöä.
Läppäreiden, antureiden sekä blogien käyttö sujui alkuhankaluuksien jälkeen yllättävän hyvin. Oppilaiden ja opettajan taitojen kehittyessä työskentely nopeutui ja muuttui opettajajohtoisesta oppilaskeskeisemmäksi. Tiivis parityöskenly vaati oppilaita kommunikoimaan enemmän ja parityöskentelytaidot kehittyivät jakson aikana. Työtapa mahdollisti nopeiden oppilaiden pääsemisen pidemmälle (eriyttäminen). Oppilaat olivat myös aikaisempaa kiinnostuneempia fysiikasta ja kyselivät usein ennen tuntia "mitä tänään tehdään". Kotitehtävien tekeminen nettivihkoon ei innostanut oppilaita toivotulla tavalla (kotitehtävät tehdään edelleen mieluiten ruutuvihkoon ja usein vieläpä välitunnin aikana).
Teknisen työn oppimisympäristö
 • Video-oppimista testattiin eriyttävänä opetusmuotona: oppilaat katselivat opettajan tekemän video-ohjeen ja valmistivat sen jälkeen kyseisen esineen.
 • Pienkonekurssilla oppilaat käyttivät iPadíen kameraa työvaiheiden dokumentoitiin. 
Teknisen työn oppimisympäristön kehittäminen pääsi kunnolla vauhtiin vasta lokakuussa, kun tiloihin saatiin WLAN-verkko.
Teknologiaprojekti -valinnaiskurssi
Teknologiaprojekti -kurssi esiteltiin oppilaille sekä huoltajille viime keväänä, mutta koska kurssille ei ilmoittautunut tarpeeksi oppilaita, kurssia ei voitu toteuttaa.
Benchmarking ja projektin raportointi
 • Tänä vuonna benchmarking on ollut vielä aika vähäistä, ainoastaan pari Kaukajärven fykeopettajaa osallistui  anturikoulutukseemme.  
 • iPad - salkun käytöstä sekä projektin kuulumisista on kerrottu projektin blogissa teknologiaakouluun.blogspot.com ja fysiikan ja kemian oppimisympäristön kehittämisestä  lietsufyke.blogspot.com - blogissa. 

Projektin tavoitteet vuonna 2013


iPad-salkku
 • Ylä- ja alakoulun opettajia tuetaan edelleen iPad - salkun käyttössä. Uusia ohjelmia hankitaan iPadeihin opettajien toiveiden mukaan.
 • Osallistumme mahdollisuuksien mukaan paikkatietoon perustuvan uuden oppimisympäristön testaukseen.
 • Järjestämme tarpeen mukaan iPad- kahviloita.
Fysiikka - kemian oppimisympäristö
 • Kevään aikana anturit otetaan käyttöön myös 7. ja 9. luokan fysiikan tunneilla.
 • Tuuli- ja aurinkovoima - laboratoriotyöt toteutetaan 9. luokan fysiikassa. 
 • Virtuaalivihkoalustojen testausta jatketaan (digivihko ja/tai blogit).
 • Videoiden ja animaatioiden käytön lisäämistä tutkitaan.
 • Kemian työohjeiden toteuttaminen aloitetaan syksyllä.
 • Kollegoja innostetaan käyttämään antureita, läppäreitä sekä projektin kehittämiä 8.-luokan fysiikan materiaaleja kevään aikana. Materiaalia muokataan selkeämmäksi kollegoilta saatujen korjaus- ja parannusehdotuksien mukaan.
 • Mobiililaitteiden käyttöä kotitehtävien tekemiseen kokeillaan.
Teknisen työn oppimisympäristö
 • Video-ohjeiden tekemistä jatketaan (kaksi iPadia on varattu jatkuvaan käyttöön teknisten töiden luokassa).
Teknologiaprojekti - valinnaiskurssi
 • Kurssia tarjotaan uudelleen valinnaisena 8. ja 9. luokille nimellä "Wind Power".
Benchmarking ja projektin raportointi
 • Jaamme tietoa iPad - salkun käytöstä sekä antureiden käytöstä fysiikan opetuksessa Tuunaa tuntisi -messuilla (9.2)
 • Pidämme esityksen TOPSchool:in webinaarisarjassa (13.3).
 • Jatkamme projektin tulosten raportointia projektin blogeissa.
Projekti on antanut mahdollisuuden uudistaa ja nykyaikaistaa opetusta ja opetusmenetelmiä ja toivomme että sama innokkuus ja uudistusmielisyys jatkuu projektin toisenkin vuoden aikana!

Kiitos tästä ensimmäisestä vuodesta kaikille projektiin osallistuneille ja meitä auttaneille tahoille, erityisesti Riitta Juusenaholle (TOPSchool), Juha P. Salmelalle (eVarikko), Janne Karin-Okalle (eVarikko), Sari Yrjänäiselle (UTA), Janne Vainolle (UTA), Jukka Haverille (Mediakoulu), IlonaIT:lle (iPad-tuki) sekä kaikille koulumme innokkaille opettajille.

Tiina ja Jouni

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti